Jak přeložit special angles?


(Tereza Zoumpalova) #1

Ahoj,

jak můžeme přeložit “special angles”? Ptá se na to jedna slečna z Khan Academy IB klubu, zdá se, že to je něco jako speciální trojúhelník, co se snadno počítá, ale nejsem si jistá (https://en.wikipedia.org/wiki/Special_right_triangle#Angle-based).

Je to kdyžtak z cvičení, co má podle tabulky překládat Ela: https://www.khanacademy.org/translations/edit/cs/math/trigonometry-home/trig-equations-and-identities/using-trig-identities/e/applying-angle-addition-formulas.

Předem díky!


(Otakar Jícha) #2

Ahoj Terezo,
nemyslím, že proto existuje nějaký český ekvivalent. Bude to třeba slovně “opsat” (popsat).

Tj.: "First, we should rewrite the given angle \dfrac{7\pi}{12} as the sum or difference of two special angles.“
na
"Nejdříve si vyjádříme úhel \dfrac{7\pi}{12} jako součet nebo rozdíl dvou úhlů, jejichž hodnotu sinu nebo cosinu známe.”