Nápady pro blog - rozhovory s lidmi z KŠ

blog
marketing

(Daniel Hollas) #1

Pokračující diskuze z Spolupráce s NP na další školní rok:

Napadla mě jedna věc. Myslím, že se navenek neprezentujeme úplně nejlépe, lidé moc neví, kdo jsme, co přesně děláme, zda nás někdo platí atd. Na stránce o škole jsou jen velmi kusé informace a na stránce tým jsou opět jen velmi obecné info o jednotlivých lidech. Co kdybychom udělali na blogu sérii rozhovorů s námi? Více bychom mohli rozvést info o sobě a naši osobní motivaci atd.

Představuji si, že otázky by právě mohli navrhnout lidi z NP, neboť ti koneckonců ví, co by je o nás mohlo zajímat. Tj. mohli by udělat nástřel otázek, my bychom dodělali zbytek a udělali to trochu osobnější. Co si o tom myslíte?


(Markéta Matějíčková) #2

Radši bych energii směřovala do aktualizace stránky o nás. To, co chci světu o své osobě veřejně sdělit se mi pohodlně vejde do profilu tady na foru.

Tím určitě nechci nápad zaříznout, pokud bude většina pro, rozhovory realizujme…


(Daniel Hollas) #3

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.