Pravý úhel značí čtverečkem


(Daniel Randula) #1

Jak překládat? U nás děláme do pravého úhlu tečku do oblouku, amíci dělají jenom čtverec, je to i v překladech.


Jak se k tomu postavíme? Navíc, musely by se předělávat obrázky…


(Daniel Hollas) #2

Prosím prosím o URL. :slight_smile:

Jelikož si myslím, že v těch překladech to mnohokrát nebude, tak bych se na to v tuto chvíli vykašlal. Ale nemám na to silný názor zatím.


(Martina Rubešová) #3

https://www.khanacademy.org/translations/edit/cs/math/basic-geo-home/basic-geo-area-and-perimeter/area-triangle/e/find-base-and-height-on-a-triangle v té basic geometry je to celkem často…


(Daniel Hollas) #4

Koukal jsem na kód toho graphie, a tan pravý úhel se tam zjevně generuje automaticky v nějaké vnitřní funkci, takže to nemůžeme ani ovlivnit. Udělám bug report, ale rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že to opraví do té doby, než to spustíme.

Pokud se na tu notaci odkazují někde v textu, tak tam klidně okomentujte, že se u nás spíše používá notace s obloukem a tečkou, jinak bych to ale prozatím neřešil. Nehledě na to, že Basic Geometry teď asi není zcela prioritou…

@Martina, zní to rozumně?


(Petra Jirůtková) #5

No, ono je to záležitost asi i pro další přetáčení videí. Ideální stav: pokud by šlo upravit obrázky a předělat je na oblouk s tečkou. Prozatím asi lze vyřešit nějakou poznámkou, to zní rozumně.

Ale co se týče videí, přetáčela bych na oblouk s tečkou, souhlas?


(Daniel Hollas) #6

Asi hej. Problém je v tom, že fakt nevím, jestli ty obrázky pak budem moci upravit z půl roku, za rok, nebo za 2 roky.

Ale asi je to v pohodě, pokud alespoň v prvních několika videích zdůrazníš, že se kromě té naší konvence mohou setkat i s tou americkou.

@Martina_Rubesova zní to takto rozumně?


(Martina Rubešová) #7

Jakoze by to nejak zablokovali tu upravu? Nebo proc bychom pak nemuseli byt schopni to upravit? Co z toho tedy plyne, nechat to ve cviceni tak, jak je? Ctverecek?


(Daniel Hollas) #8

V tuto chvíli to prostě upravit technicky není možné. Klidně se koukni do kódu toho Graphie.

Čili budu muset udělat bug report, ale vůbec nevím, jak moc by to ze strany KA byla náročná úprava, takže prostě nevím, kdy budou schopni to spravit. Můj odhad je spíš řádu měsíců než týdnů, čistě protože mi to nepřijde jako triviálně řešitelný problém. Navíc pokud tento problém máme jenom my (nevím, jakou mají notaci jinde), tak to nebude mít velkou prioritu.

EDIT: Odkaz pro mě na bug report.


(Daniel Hollas) #9

Super, takže KA vymyslela dočasný hack, jak to obejít a předělat pravé úhly na českou notaci. Ten postup teda není zcela přímočarý, takže to je práce pouze pro korektory. @proofreaders

Kopíruju původní text návodu v AJ. Pokud by to nebylo jasné, dejte mi prosím vědět.


Instructions

This solution works in the same situations where the normal right angle markers work (but breaks in the ones where they break, too). The one place it doesn’t work is if you use the function on a graph where the x- and y-axes have different scales, and the figure is rotated. However, the right angle behavior in the drawPolygon function breaks at that point, too. To create a dotted right angle marker for internationalization:

 1. Copy both functions: drawDottedRightAngleLabel and drawDottedRightAngleLabels and paste at the end of the document.

 2. In the “drawPolygon” function, add the property: “showRightAngleMarkers: false,”

 3. Immediately after the “drawPolygon” function, type “drawDottedRightAngleLabels()”. Copy the curly brackets “{” “}” and everything inside them from the drawPolygon function, and paste it between the parentheses of the “drawDottedRightAngleLabels” function.

Here is the graphie code for the above images, so you can examine it for understanding:

Example graphie image before: web+graphie://ka-perseus-graphie.s3.amazonaws.com/609629c8e9c5eac7de6740fe93c2307276670e59

Example graphie image after: web+graphie://ka-perseus-graphie.s3.amazonaws.com/7f8e448ec9e5b0b222b6f167b6f2e232697030a2

Functions to copy
function drawDottedRightAngleLabels(options){
  if(options.points===undefined || options.points.length<3){ //We can't go on unless we have a points array with at least 3 points.
    return;
  }
  var angles=[];  
  function calcAngle(p1,p2,p3,mode){
    var angleMode=mode?mode:"degrees";
    var a=[p1[0]-p2[0],p1[1]-p2[1]];//translate vector a to origin
    a=kvector.normalize(a);
    var c=[p3[0]-p2[0],p3[1]-p2[1]];//translate vector c to origin
    c=kvector.normalize(c);
    var dotProduct=a[0]*c[0]+a[1]*c[1];
    var angle=acos(dotProduct);
    if(angleMode==="degrees")
    {
      angle=angle*180/PI;
    }
    return angle;
  }  
  function isClockwise(points){
    if(points.length<3){
      return;
    }
    var sum=0; //This will be a running count of double the area "under" the curve with negative areas when the x-coordinates are moving leftward. Think of it like a closed curve version of a Riemann sum.
    var n=points.length;
    for(var i=0;i<n;i++){
      sum+=(points[(i+1)%n][1]+points[i][1])*(points[(i+1)%n][0]-points[i][0]);
    }
    if(sum>=0){
      return true;
    }
    return false;
  }
  var n=options.points.length;
  var points=options.points.slice();
  if(!isClockwise(points)){
    points.reverse();
  }
  for(var i=0;i<n;i++){
    angles.push(calcAngle(options.points[(i)%n],options.points[(i+1)%n],options.points[(i+2)%n]));
  }
  for(i=0;i<n;i++){
    if(knumber.equal(angles[i],90, 0.000001) && isClockwise([
          points[(i)%n],
          points[(i+1)%n],
          points[(i+2)%n]
        ])){
      drawDottedRightAngleLabel(_.extend({}, options, {
        points: [
          points[(i)%n],
          points[(i+1)%n],
          points[(i+2)%n]
        ]
      }));
    }
  }
  
}
function drawDottedRightAngleLabel(options){
  var angleOptions=_.extend({}, options, {showRightAngleMarker:false});
  drawAngleLabel(angleOptions);
  var windowBounds, scales, size1;
  
  try{
    windowBounds=range.slice();
  } catch(err){
    try{
      windowBounds=[X_RANGE,Y_RANGE];
    } catch(err2){
      if(windowBounds[0]===undefined){
        windowBounds[0]=[-10,10];
      }
      if(windowBounds[1]===undefined){
        windowBounds[1]=[-10,10];
      }
    }
  }  
  try{
    size1=size;
  } catch(err) { //size is undefined
    try{
      size1=SIZE;
    } catch(err2) { //SIZE is also undefined
      size1=320; //Assign a default
    }
  }
  var boundComparison=(windowBounds[1][0]-windowBounds[0][0])-(windowBounds[1][1]-windowBounds[0][1]);
  if(boundComparison===0){ //x and y range differences are equal
    scales = _.map(windowBounds, function(extent) {
      return Perseus.Util.scaleFromExtent(extent, size1);
    });
  } else if(boundComparison>0){ //x range is greater than y range
    scales = _.map(windowBounds, function(extent) {
      return Perseus.Util.scaleFromExtent(extent, size1);
    }); 
    scales[1]=scales[0];
  } else { //y range is greater than x range
    scales = _.map(windowBounds, function(extent) {
      return Perseus.Util.scaleFromExtent(extent, size1);
    }); 
    scales[0]=scales[1];
  }  
  //Create a vector to position the dot 5 pixels along the angle bisector
  var a=[options.points[0][0]-options.points[1][0],options.points[0][1]-options.points[1][1]];
  a=kvector.normalize(a);
  var b=[options.points[2][0]-options.points[1][0],options.points[2][1]-options.points[1][1]];
  b=kvector.normalize(b);
  var c=kvector.add(a,b);
  c[0]=(boundComparison>=0)?c[0]*5/scales[0]:c[0]*5/scales[1];
  c[1]=(boundComparison>=0)?c[1]*5/scales[1]:c[1]*5/scales[0];
  if(options.distance!==undefined){
    c=kvector.scale(c,(max(options.distance,-2)*0.03+0.08)*13);  
  }
  drawEllipse({
    center: kvector.add(options.points[1],c),
    color: options.color||options.stroke,
    radii: [0.5/scales[0],0.5/scales[1]],
    strokeWidth: 1,
    fillOpacity: 1,
  });
}

(Daniel Hollas) #10

Otestoval jsem to na dvou obrázcích tady:

Jen připomínám, že než takto změníte obrázek, tak je potřeba přeložit jeho popisky (např písmena u stran trojúhelníka v tomto případě). Když jej pak změníte, tak ty popisky zmizí, takže to vypadá, jakoby se vůbec nemusely přeložit, ale ve skutečnosti musí, neboť pro publikování obsahu musí být přeložen ze 100% a tyhle popisky se tam počitají, i když se ten obrázek změní.