Překlad symbolu dělení, násobení a případná automatizace (nebo urychlení)


(Daniel Hollas) #21

Trošku jsem se v tom vrtal, a ve skutečnosti z typografického a sémantického hlediska by se měla používat jednoduchá dvojtečka, a ne \colon. viz konec strany 14. zde: https://math.feld.cvut.cz/tkadlec/ftp/text/textypo.pdf
Když se tam dá \colon tak před operandem nalevo není dostatečná mezera a vypadá to hnusně.

Je to vidět i na LaTexu zde na fóru:

$$6:3=2$$

6:3 = 2

versus
$$6\colon3=2$$

6\colon3 = 2

\colon se dá použít např při definicích, zde to kupodivu opravdu mezeru nalevo nemá.
$$f\colon R\rightarrow R$$

f\colon R\rightarrow R

$$f: R\rightarrow R$$

f: R\rightarrow R

Teď je to teda jedno, dávejme div, dokud to KA nevyřeší, snad to nebude za půl roku.


(David Kozák) #22

Super, dobré vědět :slight_smile: Existuje tedy speciální symbol nebo to ta dvojtečka plnohodnotně nahradí?


(Daniel Hollas) #23

Myslím, že nesprávnější by byl \mathbin{:}, což indikuje, že dvojtečka je v tomto kontextu binární operátor. Ale ono také záleží na implementaci. Když si do Latexu importuješ amssymbol balíček, tak se tak \colon chová i v na3em kontextu správně.

KA využiívá svoji vlastní Tex implementaci KaTex, a zrovna v tomto vláknu se vývojáři baví o tom, že by tu \colon měli přeimplementovat tak, aby to odpovídalo amsmath. Tak třeba to časem bude, ale nám je to jedno.