Správci předmětů – Vytváření schémat


(Daniel Hollas) #1

Úvodem

Schéma na Khanově škole sdružuje příbuzné bloky videí a dává jim řád. Schéma jasně definuje, jak na sebe bloky navazují. Nejjednodušší hierarchíí je lineární schéma, kdy jdou všechny bloky za sebou (např. https://khanovaskola.cz/schema/29-rychlokurz-svetovych-dejin). Schéma ovšem může být rozvětvenější, jelikož některé bloky mohou být na stejné úrovni a nezávislé na sobě (např. https://khanovaskola.cz/schema/17-dejepis). V současné době je dovoleno mít až tři paralelní bloky ve schématu.

Jak vytvářet a upravovat schémata

 • Pro tvorbu nového schématu jděte na https://khanovaskola.cz/schema-editor/.
 • Pokud chcete editovat již existující schéma, klikněte na odkaz Editovat schéma v horní části stránky daného schématu. Tento odkaz uvidíte pouze, pokud jste přihlášeni a máte oprávnění jej editovat.
 • Vyplňte název a popisek schématu.
 • Pro přidání bloku napište jeho název do políčka BLOCKS vlevo dole. Chytnutím a přetažením názvu bloku jej přidejte na danou pozici ve schématu.
 • Provázanost mezi bloky je dána šipkami. Stačí vybrat šipku, kterou potřebujete, z nabídky v černém čtverci a přetáhnout ji na příslušnou pozici mezi bloky.
 • Pokud chcete smazat šipku či blok, stačí na daný objekt kliknout pravým tlačítkem myši.
 • Po uložení schématu zkontrolujte, že se zobrazuje správně (klikněte na odkaz Zpět na schéma v levém horním rohu.
 • Pokud je schéma pouze rozpracované a není zařazené v hlavním menu, tak lidé se na něj snadno nedostanou (přesto ale mohou).
 • Svá schémata najdete na stránce přehledu svého profilu na Khanově škole.

Jak spojovat bloky šipkami

Aby bloky byly propojené, musí v každém políčku mřížky být šipka. V levém sloupci na této ukázce bloky nejsou propojené správně (v políčku !!! chybí šipka).

┌─────┐ ┌─────┐
│blok │ │blok │
├──┬──┤ ├──┬──┤
│ │ │ │ │ │
├──▼──┤ ├──▼──┤
│ nic │ │blok │
├─────┤ ├──┬──┤
│ !!! │ │ │ │
├─────┤ ├──▼──┤
│blok │ │blok │
└─────┘ └─────┘

O tom, jak lze přidat nové video na Khanovu školu, se dozvíte v tomto návodu.
O tom, jak lze přidat video do bloku, se dozvíte v tomto návodu.


Správci předmětů – Přidání nového videa
Správci předmětů