Sklad odkazů na zajímavé výukové materiály


(Markéta Matějíčková) #30

Teachers Pay Teachers
je webové placené tržiště DUMů pro učitele. Anglicky.
Učitelé na něm prodávají své materiály,kupují od jiných a někdy i sdílí zdarma.
Obrat webu je přes 76 milionů USD.


(Markéta Matějíčková) #31

Matematika polopatě a Matematické fórum.
ČESKY
Online učebnice matematiky pro základní, střední i vysoké školy.
Fórum má jen v kategorii SŠ 175k příspěvků.
Obsah webu tvorí doktorand z UP Lukáš Havrlant.
http://www.matematika.cz/


(Markéta Matějíčková) #32

TED-Ed
Lessons worth sharing.


(Markéta Matějíčková) #33

The University of Nottingham videos
v angličtině, zajímavé členění webů

Chemie - Periodic Videos
http://www.periodicvideos.com/index.htm
Fyzika, Astronomie - 60 symbols
http://www.sixtysymbols.com/index.html
Matematika
http://www.numberphile.com/


(Markéta Matějíčková) #34

AsapSCIENCE - Your Weekly Dose of SCIENCE

YouTube kanál v angličtině. Understand the science in your own life! Our weekly videos cover all sorts of quirky and mind blowing science.


(Daniel Hollas) #35

LearnChemE

videa o fyzikální chemii z Colorado university, styl podobný Khanovi.


(honza) #36

Club Akademia

http://clubacademia.org/ Doučování žáků žáky pomocí videa. Formou i obsahem často dublují KA, hlavní rozdíl je ve věku lektorů.


(honza) #37

Nature is speaking

http://natureisspeaking.org/ Není to vyloženě vzdělávací, ale osvětové stoprocetně.


(Michal Milták) #38

e-kurz

Jednoduché testy z nejrůznějších oborů. Test na hlavní města a státy, periodická tabulka prvků, anglická slovní zásoba, německá slovní zásoba, latina a mnoho dalších. Možnost přidání vlastního testu.

http://www.e-kurz.cz


(Daniel Hollas) #39

Realisticky

Stránka o výuce matematiky, včetně učebnic. Zajímavá koncepce stylu výuky ne nepodobná tomu, o co se snažíme my.

http://www.realisticky.cz/clanky.php?id=realistickaped


(Markéta Matějíčková) #40

Profesní kurzy VŠEM MOOC

Profesní kurzy VŠEM v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnují
specializované intenzivní programy profesního vzdělávání v daných
oblastech, formě výuky a dle specifických a konkrétních potřeb jednotlivců a organizací soukromého nebo veřejného sektoru.
Zdarma studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) pro
registrované uživatele.

http://www.vsem.cz/profesni-kurzy.html?utm_source=iDnes&utm_medium=hypertext&utm_content=online&utm_campaign=online


(Mikuláš Dítě) #41

Matematika hrou

http://matematika.hrou.cz/


(Markéta Matějíčková) #42

Brainly.com

Brainly je vzdělávací soc.síť/forum pro ZŠ, SŠ, učitele, rodiče, studenty. Cílem je inspirovat studenty k učení v rámci spolupracující komunity. Položené otázky bývají zodpovězeny v řádu desítek minut.

Polská firma (Krakow), dostupné ve 13 jazycích (v češtině nikoli). Měsíčně více než 40 milionů uživatelů.


(Jiří Masopust) #43

Physics in Pictures

YouTube kanál s videi pro výuku fyziky (nejen) na základních školách. Videa jsem vytvářel v rámci své diplomové práce a jedná se o záznamy velmi rychlých (volný pád, deformace, …) a velmi pomalých jevů (krystalizace, změna skupenství, …). K záznamu byla použita vysokorychlostní kamera a fotoaparát s upraveným firmwarem. Narozdíl od popularizačních videí, jsou tato videa určena pro přímé použití ve výuce, čemuž odpovídá jejich délka i povaha zpracování.


(Jiří Masopust) #44

PhET interactive simulations

Interaktivní aplety (simulace) pro různé typy fyzikálních jevů (elektřína, magnetismus, energie, kinematika, dynamika, atd.). Většina apletů je lokalizována do českého jazyka a pokud ne, tak lze lokalizaci jednoduchům způsobem provést a vložit na stránky projektu (mám odzkoušeno). Aplety lze spouštět přímo na stránkách, ale je možné je i stáhnout pro použití offline. Kromě fyziky lze nalézt i další oblasti jako jsou matemetika, chemie, biologie a další.


(Michala Kreys) #45

mluvtecesky.net

Mnohojazyčné stránky pro studium češtiny. Zdarma online kurz českého jazyka pro cizince v angličtině, němčině, polštině a slovenštině. Vytvořila Masarykova univerzita v Brně.

www.mluvtecesky.net


(Otakar Jícha) #46

Vím proč

Letos proběhl již 2. ročník soutěže pro studenty základních a středních škol, kteří vytvářejí videa s fyzikálními experimenty. Videa zdarma a v češtině.

https://www.vimproc.cz/


Seduo.cz

Před pár měsíci spustila společnost LMC, s.r.o. (provozovatel Jobs.cz) portál pro výukové kurzy. Jejím účelem je nabídnout nejen zájemcům o práci kurzy, které zvýší jejich “cenu” na trhu práce. Kurzy v češtině a některé i zdarma.


Code School

Web nabízí kurzy na různé programovací jazyky, SQL, tvorbu mobilních aplikací. Vše je v angličtině. Začátečnické kurzy jsou zdarma. Mé hodnocení (prošel jsem jeden kurz): Velmi hezký a profesionální web. Stojí za to.


Vím víc

Rozjíždí se web, který bude nabízet různorodé kurzy v češtině a převážně ve své produkci.


(Olga Ryparová) #47

Virtuální archeologie

Virtuální archeologie je součástí webového portálu Archeologie na dosah
a vznikla jako e-learningová platforma, jejímž cílem je prezentace
a edukace archeologického kulturního dědictví se zaměřením na sbírkové
fondy Národního muzea.

Sbírkové fondy muzeí jsou totiž velmi bohaté na archeologický materiál.
Muzea tak mají vzhledem k tomuto bohatému sbírkovému fondu nesporné
předpoklady pro popularizační a prezentační činnost, a to zejména díky
autenticitě předmětů, ale i díky svému vzdělávacímu poslání. V Národním
muzeu tvoří hmotné doklady pravěku a starověku nedílnou a početnou
součást jeho sbírek. Edukační potenciál muzeí, jak v oblasti spolupráce
se základními a středními školami, tak v oblasti celoživotního učení, je
nutno využívat nejen dosavadními tradičními způsoby pro současnou
návštěvnickou veřejnost již poněkud statickými, ale nabídnout také
interaktivní formu doplňkového vzdělávání spojenou se zážitky.

http://www.virtualniarcheologie.cz/


(Markéta Matějíčková) #48

Elportál: E-learning na Masarykově univerzitě

I pro veřejnost a zdarma - elektronické kurzy a publikace z mnoha oborů vyučovaných na MU

http://is.muni.cz/elportal/


(Markéta Matějíčková) #49

Encyklopedie života (Encyclopedia of Life)

Global access to knowledge about life on Earth
Mission: To increase awareness and understanding of living nature through gathering, generating, and sharing knowledge in an open, freely accessible and trusted digital resource.

http://eol.org