Aktualizace titulků na KŠ

Pokračující diskuze z Nahlášené chyby:

@Mikulas Tomuto videu se neaktualizovala oprava titulků, která byla schválena před 14 dny. Zkoušel jsem video znovu ukládat, zda se to “restartuje”, ale nic.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.