Automatická oprava a špatná znaková sada

Reportuji dva případy, kde se automatická oprava nepovedla:
https://report.khanovaskola.cz/diff/190081
https://report.khanovaskola.cz/diff/190369

Dík, to nic moc no, ale – přestože to říkám fakt často – je to podle mě chyba amary, posílám to tam jako UTF-8.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.