Automatický překlad ze slovenštiny do češtiny a naopak


(Otakar Jícha) #1

Pokud má video slovenské titulky, tak si můžete ušetřit práci s českým překladem, přeložit jej strojově a pak svou energii soustředit do korekcí titulků. Následující návod popisuje, jak získat automatický překlad a jak jej nahrát na Amara.org.

!Pozor: Automatický překlad funguje dobře jen mezi češtinou a slovenštinou. U ostatních jazyků automatický překlad přidělává jen práci!

  1. Stáhněte titulky ve slovenštině (v .srt) z Amara.

  2. Nahrajte je do https://translate.google.com/toolkit/ a nechejte automaticky přeložit.

  3. Rychle zkontrolujte automatický překlad a opravte gramatické chyby. Poté vpravo nahoře klikněte na Dokončit.

  4. Stáhněte titulky z Google Translator.
    Dejte si pozor, zda z Google Translate skutečně stahujete přeložené titulky v češtině - někdy se stáhnou původní.

  5. Nahrajte titulky zpět na Amara.org.

  6. Pojmenujte a napište popis videa. (V souboru titulků se název ani popis videa neukládá, takže se to nemůže automaticky přeložit spolu s titulky.)


(system) #2

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.