Biologická otázka: -zóm, -zom, nebo -som?

Při překladu Khan Academy do češtiny jsem narazil na překlad slov typu chromosome, autosome apod. Vždy jsem se učil, že vzhledem k odvození od řeckého slova “soma” by měl být správný přepis “chromosom”, “autosom” apod. Na druhou stranu ale např. česká Wikipedie uvádí “chromozom” a “autozóm”. Internetová jazyková příručka zná všechny tři formy podle toho, ze kterých slovníků čerpá. Může mi prosím nějaký biolog/lékař poradit?