Co je Khanova škola

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/co-je-khanova-skola/

Spolek Khanova škola vznikla v roce 2012 jako občanské sdružení s cílem propagace a podpory bezplatného vzdělávacího webu khanacademy.org.Americká organizace Khan Academy ve světě proslula poskytováním bezplatného on-line vzdělávání pomocí videí, článků a interaktivních cvičení.Vzdělávací web navštěvují napříč všemi kontinenty miliony uživatelů, kteří si mohou vybrat z oblastí od matematiky přes biologii, chemii, programování, ekonomii nebo…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.