Code week s Khan Academy

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/code-week-s-khan-academy/

Právě probíhá Code week, venku sychravo, školy zavřené… Co takhle se konečně pustit (sami nebo se třídou online) do programování? cs.khanacademy.org/computing nabízí v češtině a zdarma e-learning, který zvládnou žáci 2. stupně, ale baví i středoškoláky a dospělé: Kreslení kódem – Seznámení s JavaScriptem, ve které si nakreslíte sněhuláka. (od 8 let) Tvorba webových stránek…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.