Connection not secure

@Mikulas

Aktuální firefox i chromium pod linuxem se mi nechce pripojit na www.khanovaskola.cz

Your connection is not secure
www.khanovaskola.cz uses an invalid security certificate. The certificate is only valid for blog.khanovaskola.cz Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

Kdyz vynecham v adrese www, tak vše funguje. Je tohle očekávané chování? Může to být dost matoucí (někdo tady již v minulosti psal na fóru).

1 Like

Dik, změnil jsme to, už to jde

2 Likes

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.