Čtvrtá soutěž s Khanovou školou (od 11.6. do 23.6. 2013)

Každý překladatel si zaslouží odměnu za své překlady. Všechny Vás ale odměnit nemůžeme, tak alespoň jednomu z Vás poděkujeme pomocí této soutěže.

Cena: Výherce získá bílé tričko Khanovy školy. To stojí za to, ne? :slight_smile:

Popis: Soutěž probíhá v období od 11. června (UTC+2 00:00) do 23. června 2013 (UTC+2 23:59).
Do slosování o ceny se překladatel zařadí překladem videí v celkové délce přesahující 10 minut.

Informaci o překladu videa musí překladatel zadat do předpřipraveného formuláře, který nám usnadní slosovat výherce.

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.