Dotazník k využívání vzdělávacích portálů

Odevzdávání odpovědí bylo ukončeno. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplinili. Nyní probíhá zpracování.

Využívání vzdělávacích portálů jako jedna z forem mimoškolního vzdělávání.

[Tento dotazník] slouží pro účely bakalářské práce a je zcela anonymní. Odpovědi budou zveřejněny pouze souhrnně.
Dotazník se týká především sociodemografických údajů sloužících ke zmapování uživatelů online vzdělávacích portálů. Vyplnění dotazníku zabere 5–10 minut.