Druhá soutěž s Khanovou školou (od 14.5. do 26.5. 2013)

Každý překladatel si zaslouží odměnu za své překlady. Všechny Vás ale odměnit nemůžeme, tak alespoň jednomu z Vás poděkujeme pomocí této soutěže.

Cena:
Výherce získá roční licenci na Office 365 pro domácnosti v hodnotě 2499,-Kč věnovanou společností Microsoft Česká republika.

Popis:
Soutěž probíhá v období od 14. května (UTC+2 00:00) do 26. května 2013 (UTC+2 23:59).

Do slosování o ceny se překladatel zařadí překladem videí v celkové délce přesahující 10 minut.

Informaci o překladu videa musí překladatel zadat do předpřipraveného formuláře, který nám usnadní slosovat výherce.

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.