Jak používat videa Khanovy školy se studenty - webinář

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/prevracena-trida-videa-khanovy-skoly/

Využití výukových videí Khanovy školy ve výuce Ve středu 20. září se účastníme online webináře na rvp.cz. Během něj se dozvíte, co Khanova škola je, jak se dají využít dabovaná a titulkovaná výuková videa a také jak vytvořit překladatelský kroužek na vaší škole. Podobný offline workshop jsme měli již na GEG Festu, nyní naše know-how…

1 Like

Webinář proběhl naprosto úžasně. Těšíme se do budoucna na další! :slight_smile: :ks: :owl:

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.