Jak překládáme videa Khan Academy?

Jedním z našich hlavních cílů je otitulkovat či nadabovat výuková videa Khan Academy. Dabování je zvláště důležité u výukových videí určených pro vyšší stupeň ZŠ a SŠ. Zde mají studenti největší nesnáze se současným sledováním videí a čtením titulků. Následující text popisuje, jak toho chceme dosáhnout a kde se případně můžete zapojit do řetězce překladu.

Každý z Vás se může zapojit do fáze Prvotního překladu. Využíváme k tomu překladatelský server Amara, který umožňuje dodat titulky do libovolného videa umístěného na serveru YouTube. Pro tento překlad nepotřebujete žádné speciální znalosti, jen mít chuť se trochu potrápit s angličtinou. Návod jak titulkovat videa naleznete zde.

Dalším krokem je Jazyková kontrola. Očekává se, že video bude volně přeloženo a k dokonalosti bude mít zatím velmi daleko. Mnoho vět je přeloženo doslovně a v češtině bychom je takto určitě neformulovaly. Proto je potřeba, aby někdo zkontroloval smysluplnost překladu, jeho plynulost a gramatickou správnost.

Následuje Odborná korekce. Ne vždy překladatel zachytí význam obsahu, který překládá a správně přeloží odborné termíny ve videu. Potřebujeme lidi s dobrým přehledem v daném oboru, kteří zkontrolují správné termíny a celkový význam překladu.
Poslední dva zmíněné kroky je potřeba provést opakovaně, aby video konvergovalo k dobrému překladu. Výsledkem je korektně otitulkované video.

Pokud chceme pokračovat dále k dabingu videa, tak musíme připravit text podle kterého se video nadabuje. Máme možnost videa upravit tak, aby lépe vyhovovala českým studentům a odstranit přeřeky, opakování se či nesouvislosti myšlenek.
Dalším krokem je Dabing. Málo z nás má nadání dobře mluvit. Zkuste se někdy nahrát a budete velmi překvapeni z toho, kolik vad uslyšíte. Netoužíme po dokonalosti, natož studiové kvalitě, ale chceme příjemně znějící a plynulý dabing.
Audio nahrávku s českým dabingem je potřeba sestřihat a vmísit do původního videa. Používáme k tomu uživatelsky přívětivý program Camtasia Studio 8 od jehož vývojářů máme k dispozici 2 licence zdarma.

Pokud nám můžete pomoci a zapojit se do některé ze zmíněných částí překladů, kontaktujte nás – budeme velmi rádi.

Veškeré dotazy můžete pokládat na našem fóru, kde je s vámi budeme rádi diskutovat.


This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.