Jak reportovat chybu

Jak správně upozornit na neočekávané chování aplikace

  1. Vytvořte nový příspěvek v kategorii Khanova škola - problémy

  2. Napište přesně na jaké stránce (ideálně přiložce odkaz) je problém.

  3. Pokud se problém vyskytuje pouze po určitých krocích, sepište přesně ve správném pořadí jaké kroky je potřeba k vyvolání problému vykonat.

  4. Napište detailně, co je vlastně problém, jak se projevuje. U nejasných věcí je vhodné přiložit screenshot (oříznutý na vhodnou část nebo se šipkou).

  5. Ve většině případů je vhodné uvést, co je očekávané chování.

Jak upozornit na chybu ve videu / v titulkách

Na stránce konkrétního videa klikněte v levém dolním rohu na tlačítko „Nahlásit chybu“. Prosím, vyplňte o jakou chybu se jedná a dialog potvrďte. To je vše. Děkujeme za nahlášení :-)!