Jak se nevzdávat a uspět? Kurz růstového nastavení mysli

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/jak-se-nevzdavat-a-uspet-kurz-rustoveho-nastaveni-mysli/

byl vyvinut spolu s PERTS a staví na výzkumu prof. Carol Dweck. Tyto aktivity byly vytvořeny, aby pomohly růstově nastavit mysl žáků a studentů. Absolventi kurzu se cítí sebevědomější, více si věří ve studiu a jejich učitelé zaznamenali změny k lepšímu. Aktivity jsou přizpůsobené věku a zábavné. Nabízí možnost prozkoumat vědecké poznatky za sloganem “Můžeš…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.