Jak vytvořím video ve stylu Khan Academy?


(Otakar Jícha) #1

1 Co potřebuji před tvorbou?

Počítač s OS Windows nebo Mac (zde popisujeme pouze OS Windows)
kromě počítače grafický tablet Wacom typ Bamboo, nebo Intuous - Pen (nebo jiné zařízení Pen & Touch) – Tento tablet stejně jako mikrofon Vám rádi zapůjčíme zdarma, napište nám!

Je pravda, že můžete zkusit psát myší, ale není to snadné ani efektivní. Stojí za to vyzkoušet grafický tablet, připojený k počítači a pomocí stylusu nahrávat rukopis.

Mikrofon
Začít natáčet videoklipy lze s jednoduchou soupravou sluchátka + mikrofon. Případný šum se pak můžete pokusit odstranit pomocí redukce šumu. Lepší je nahrávat čistý zvuk rovnou a použít samostatný mikrofon. Mikrofon Vám zapůjčíme spolu s tabletem.

2 Jaký program použít pro psaní?

SmoothDraw3 Používá ho i Sal Khan. Práce s ním je snadná.

3 Jaký program použít pro nahrávání?

SW Camtasia - plná zkušeb.verze na 30 dní zdarma:

Zajímavý program, snadno ovladatelný, umožňuje jednoduchou editaci a sdílení videa např. na YouTube. Po dobu 30 dnů budeme mít plnou verzi bez jakýchkoliv omezení.
Pozor! V tomto okamžiku už máte vše, co potřebujete pro nahrávku prvního videa ve stylu Khan Academy :slight_smile:

4 Je třeba upravovat videa? Pokud ano, jak?

Obvykle není potřeba, ale pokud si přesto chcete něco přidat, můžete použít SW Camtasia, nebo zcela zdarma Windows Movie Maker, který již nejspíš máte.

5 Praktické tipy

  • Napište si krátce poznámky v bodech, co chcete říct.
  • Na začátku budete muset nahrát video třeba několikrát před tím, než dosáhnete žádaného výsledku, nenechte se odradit :).
  • Požádejte o zpětnou vazbu, nebojte se emocí v mluveném projevu, jsou žádoucí. Posluchač Vás neuvidí, musí je slyšet!
  • Chcete-li ve videu použí obrázek, připravte si ho předem.
  • Používejte pauzu (když se potřebujete napít, odkašlat a podobně).
  • Pro plynulé, soustředěné nahrávání je třeba zvládnout potřebné funckce softwaru.

Dva krátké videonávody Sala Khana

Videonávod Ireny Rozsypalové


(system) #2

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.