Je Fotografie a film uměním?


(Pavel Přemysl Ries) #1

Pokud se shodneme, že ano - a já jsem přesvědčen, že obě kategorie uměním jsou - tak bych očekával, že jim v Khanově škole bude věnován prostor. Jaký je váš názor?


(Markéta Matějíčková) #2

Dobrý den, nerozumím asi úplně Vaší otázce. Kvalitní fotografie a film bezpochyby uměním jsou. Pokud bude k dispozici kompletní kurz v češtině, ve správné licenci, lze ho na Khanovu školu přidat. Víte o něčem takovém?
Naší prioritou jsou zatím logicky předměty vyučované na ZŠ/SŠ.


(system) #3

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.


(Daniel Hollas) #4

(Pavel Přemysl Ries) #5

Přeji dobrý den, Markéto,

a děkuji Vám za reakci na moji otázku. Ta byla míněna spíše řečnicky a pro Vaší školu k zamyšlení. Jsem rád, že mi potvrzujete, že fotografii a film lze zařadit do umění. Problémem je, a Vy jste ho sama potvrdila, že se v učivu ZŠ a SŠ s nimi vůbec nepočítá. Jsem ročník 1952 a my jsme se ještě - i když velmi krátce - v literatuře filmem i fotografií, jako uměním, zabývali a film - jako umění syntetické - byl zahrnut i do maturitních otázek z češtiny.
V dnešním světě, kdy je mláda generace navyklá vnímat informace především obrazem, ať již statickým nebo pohyblivým (a od základní školy může fotografii či videozáznam vytvářet každý pomocí svého mobilu), je udivující, že školní osnovy ZŠ a SŠ fotografii a film zcela ignorují. Podle toho také estetické cítění v oblasti uvedených médií vypadá. Pokud by Khanova škola tento problém vnímala tak, jak o něm píši a viděla ve výuce na ZŠ a SŠ mezeru, která tu neoddiskutovatelně je, nebylo by přeci obtížné vytvořit kompletní kurz v češtině, ve správné licenci např. ve spolupráci s FAMU a Uměleckoprůmyslovou školou.

Snad jsem Vám tedy dostatečně vysvětlil, jak jsem svoji otázku myslel a že jí nyní již více rozumíte.

Přeji hezký den.

Pavel P. Ries


(Markéta Matějíčková) #6

Dobrý den,
pokud FAMU či Umprum podobný kurz vytvoří, rádi ho u nás umístíme! Sami na tvorbu bohužel nemáme kapacitu.
Markéta


(Daniel Hollas) #7

Ještě bych se rád omluvil za pozdní odezvu. Váše odpověď uvízla v systému kvůli vložené URL.

Jak již říkala Markéta, máme bohužel plné kapacity a soustředíme se nyní především na matematiku.
Nicméně jakýkoliv kvalitní video obsah lze na náš web po dohodě umístit.