Je tu implementován LaTeX?

@Mikulas
Je zde podpora LaTeXu? Už jsem chtěl psát nějakou matematiku a LaTeX by se k tomu občas hodil.

Už ano : ) \LaTeX

$$
\int\limits_{x^2}^{+\infty} \Bigg| \left( \frac{\alpha^\beta}{3} \right) + 1\Bigg|
$$

\int \limits_{x^2}^{+\infty} \Bigg| \left( \frac{\alpha^\beta}{3} \right) + 1\Bigg|
f(1):=12
1 Like

This topic was automatically closed after 16 days. New replies are no longer allowed.