Khanova škola a projekt Khan Academy pro střední školy česky

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/khanova-skola-a-projekt-khan-academy-pro-stredni-skoly-cesky/

Přehled nejen pro ověřující učitele a vedení partnerských škol Velice si vážíme toho, že máme možnost spolupracovat se středními školami při ověřování lokalizace digitálních výukových zdrojů (DVZ) pro středoškoláky. Chceme zde na jednom místě shromáždit informace související s ověřováním. Podobně je shrnuje také záznam online setkání s ověřujícími učiteli: záznam školení pro učitele O co…

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.