Khanova škola v médiích

Hlavně díky tiskové konferenci, která proběhla poslední únorový týden, se Khanova škola (KŠ) ocitla v hledáčku nejen odborných médií. Bohužel, ne všechny zveřejněné informace jsou přesné, a proto bychom se zavádějící tvrzení pokusili uvést na pravou míru. Záměrně zde nezveřejňujeme média, která pouze přetiskla tiskovou zprávu. Také se snažíme zabývat pouze tvrzeními týkajícími se KŠ, asi nemá cenu zdůrazňovat, že Salman Khan není indického, ale bengálského původu (což se ukázalo, jako oblíbená chyba) apod. Vycházíme ze stavu platného k 11. březnu.

IHNED.cz: Konec učitelek před tabulí? České děti by se mohly začít učit on-line

Velmi nás mrzí „bulvární“ titulek, kterým článek v tomto jinak seriózním médiu opatřili. To poslední, co Khan Academy chce, je konec učitelek. Cílem Khan Academy je pravý opak, a to poskytnout pedagogickým pracovníkům na celém světě kvalitní nástroj zdarma a volnou ruku v tom, zda a do jaké míry ho budou využívat. Khan Academy maximálně podporuje fyzickou komunikaci ve školách, jak na úrovni učitel-žák, tak na úrovni vrstevnické.

Využití portálu khanacademy.org má v rámci „převrácené třídy“ vést k tomu, že cenným časem ve výuce nebude plýtváno, ale bude využit na pokusy, dotazy studentů apod.

CeskeNoviny.cz: Projekt Khanova škola přináší zábavnou on-line výuku matematiky

Není pravda, že “…rozšířený projekt Khanova škola (Khan Academy) byl přeložen do češtiny.”, je před námi stále velký kus cesty, a přeloženo je v tuto dobu necelých deset procent materiálů dostupných v originále.

Také (zatím) není umožněno návštěvníkům najít “…výklad látky od sčítání a odečítání až po diferenciální rovnice…” z jednoduchého důvodu, že videa o diferenciálních rovnicích dosud nebyla přeložena. Ale jsou součástí Khan Academy a časem na ně také dojde.

Není ani přesné, že “…asi 90 videí je pak nadabovaných hercem Sašou Rašilovem.” Je pravda, že počet dabovaných videí se blíží tomuto číslu, ovšem zdaleka ne všechny namluvil Saša Rašilov.

iDNES.cz: Výuka doma, úkoly ve škole. Do Česka pronikla oblíbená vzdělávací videa

Tvrzení, že “Na internetu nyní najdou krátká vzdělávací videa z matematiky či biologie.” není úplné, již v současné době je k dispozici množství videí z fyziky, chemie ale i třeba umění.

Některé české školy je už (videa) začaly využívat.” Zatím se neobjevily v Česku žádné koncepční snahy o používání školami, ale někteří pedagogové videa KŠ doporučují svým žákům jako doučovací materiál.

Není to tak, že “Cílem sdružení je přeložit všechna videa”. Naše cíle jsou vyšší, jde nám o vytvoření komunity, která se bude podílet na překládání současných i nově vznikajících videí Khan Academy, a natáčet nová videa zabývající se nejen specificky českými tématy, jako např. česká historie.

Zatím jsou na českém webu pouze Khanova videa s titulky či nadabovaná hercem Sašou Rašilovem.” Jak již bylo řečeno výše, ne všechna videa má na svědomí pan Rašilov, i zde se uplatňuje práce dobrovolníků.

Tyinternety.cz: Khan Academy nyní i v češtině jako Khanova škola

…proto se společnost Scio ve spolupráci s českým Googlem rozhodla, že přivede projekt do českého jazyka” je tvrzení vedoucí k nesprávným závěrům.

Do českého jazyka obsah Khan Academy zatím bez výjimky překládají dobrovolníci, kteří stáli i za založením občanského sdružení.

Společnosti SCIO po celý minulý rok Khanovu školu intenzivně podporovala cennými radami, korekcemi videí z Algebry, medializací a především zajistila dabing 60 videí Sašou Rašilovem.

Google poskytl občanskému sdružení Khanova škola prostředky z fondu„Google Grants“, dále pak prostory a pomoc s organizací tiskové konference.

Oběma výše jmenovaným společnostem děkujeme a velmi si jejich podpory ceníme.

Další odkazy na články, ve kerých se psalo o Khanově škole (k 8.3. 2013):

Lupa

Lidovky

Živě

Studentský list

Český rozhlas

Česká škola

EDUin

Sedm statečných

Týdeník školství

Science world

Jan Moravec, 10. března 2013

Přidala bych další zapomenutý článek o maratonu http://www.helenavkrabici.cz/zlepsi-si-anglictinu-a-vzdelavej-cesko/
Mohli bychom tuto skupinu mít oficiálně jako sklad našich mediálních zmínek i nyní