Mozkotřesk: nástroj pro sledování pokroku celé třídy

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/mozkotresk/

Motivaci studentů můžete letos vyškrtnout ze svého seznamu úkolů. Mozkotřesk je nový nástroj, který vám pomůže zvýšit motivaci ve třídě po celý rok. Mozkotřesk je na Khan Academy novinkou, proto ho prozatím máme v beta verzi. Jde o nový gamifikační nástroj pro sledování pokroku celé třídy. Cílem je motivovat každého studenta ve třídě ke společnému pokroku.…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.