Ohlédnutí zpátky


(Markéta Matějíčková) #1

Na jaře roku 2011 jsem začala překládat první lekce Khan Academy. V podstatě jsem překládání videí brala jako „splátku“ za to, že jsem Khan Academy sama využívala pro sebe a svou rodinu. Zpočátku jsem na to byla víceméně sama, ale časem se objevily překlady od Oty Jíchy, což nutně vedlo k tomu, že jsme se seznámili a začali naši práci koordinovat. Občas někdo další přidal svůj překlad, jiní se ozvali přímo Khan Academy. V lednu 2012 začal přispívat Zdeněk Okleštěk, který nabyl stejnou zkušenost jako já a viděl, jak Khan Academy pomohla jeho synovi.

Zkusila jsem udělat inventuru českých stop v Khan Academy, zainteresovaných překladatelů i přeložených videí, kterých tehdy bylo asi padesát. V adresáři Khan Academy jsem díky tomu měla v únoru 2012 asi dvacet kontaktů včetně dr. Brdičky z portálu rvp.cz. Jeho články o metodě převrácené třídy (flipped classroom), která je s využívání Khan Academy úzce spojena, mě plnily optimismem a bylo čím dál jasnější, že věnovat se Khan Academy má smysl.

Když jsem později četla rozhovor s Ondřejem Štefflem, ředitelem společnosti Scio, měla jsem velkou radost, že i on Khan Academy vidí jako správný směr, jako budoucnost vzdělávání. Zkusila jsem ho oslovit s žádostí o pomoc a brzy nato jsme se setkali v jeho kanceláři. Jednou z věcí, která každého, kdo přijde do Scia překvapí, je neobvykle uvolněná, pozitivní a zároveň pracovní atmosféra. I v tom se odráží přístup k vzdělání a rozvoji lidského potenciálu. Poměrně rychle jsme se dohodli na budoucí spolupráci. Firmu Scio jsem představila Khan Academy, kde schválili náš plán nadabovat téma Lineární rovnice. Začala jsem s překlady chybějících videí i oslovováním dalších překladatelů dobrovolníků. Spoluúčast a podpora Scia byla jako klíč k mnohým dveřím, které by jinak skupince dobrovolníků bez zázemí a historie zůstaly zavřeny.

Bob Kartous a Laďka Souralová ze Scia se pustili do oslovování herců pro dabing, hledání garanta kontroly obsahové správnosti překladů a dalších příprav. Pomohli nám spustit profily na sociálních sítích a nastartovali období práce na překladech. V době před letními prázdninami 2012 jsme měli podklady pro dabing hotové, paní korektorka Cahová ještě naše překlady odladila do vhodné a stravitelné formy pro české děti, a Laďka získala příslib pana Rašilova, že se do namlouvání textů zapojí.

Tou dobou nám už citelně chyběl vlastní web. Z mého seznamu příznivců Khan Academy tvorbu nezávislého českého webu zvažovali hned tři nadšenci nezávisle na sobě, ale všichni to považovali za pracný úkol pro tým programátorů s obřím rozpočtem. Od ostatních reprezentantů Khan Academy ze zahraničí chodily podobné zprávy s výjimkou holandské skupiny. Ti mi ukázali, že to jde a navíc nám nabídli překlady cvičení jejich metodou pomocí využití nástroje GitHub – tehdy jsem vůbec netušila, co to je, dnes už umím říct, že se jedná o mocného správce verzování (i když stále nevím, co si pod tím představit. A právě v tomto týdnu se k překladatelům přidal Mikuláš Dítě s potřebnými znalostmi. To, co pro mnohé jiné byla složitá, časově i finančně náročná záležitost, zvládnul Mikuláš (s trochou nadsázky) za jediný prázdninový víkend.

Khanovaskola.cz začala v září sloužit uživatelům a s Otou a Mikulášem jsme se definitivně rozhodli založit občanské sdružení. Nechtěli jsme vymýšlet vymyšlené a oslovili jsme s prosbou o podporu organizace, které podporují mateřskou Khan Academy. Začali jsme oslovením Google ČR, což byly další z řady dveří, které se nám otevřely snadněji díky spolupráci se Sciem. Výsledkem byla oboustranně přínosná spolupráce a za určité vyvrcholení minulých měsíců se dá považovat únorová tisková konference, která nás posunula zase o kousek vpřed: přidali se další nadšení překladatelé, začali jsme s překladatelskými maratón a objevily se nové možnosti podpory.


(system) #2

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.