Pevná mezera v popiscích videí?

@Mikulas Prosím tě, dá se nějak dát pevná mezera do popisků k videím? Něco jako ~ v Latexu? Někdy to vypadá bez toho fakt hnusně a ne vždy se to dá vyřešit přepsáním věty viz např:

To bohužel nejde a ani pevná mezera to nevyřeší.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.