Přehled českých lekcí Khan Academy s odkazy

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/prehled-ceskych-lekci-khan-academy-s-odkazy/

Co zrovna zítra potřebujete do výuky? Vytvořili jsme pro vás tabulku, ve které předkládáme přehled všech českých lekcí s odkazy. Podle tabulky se můžete lépe zorientovat v obsahu české Khan Academy a rychle zjistit, co tu pro vás a pro vaše studenty máme. Tabulku zobrazíte též kliknutím na obrázek výše :slightly_smiling_face:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.