Přehrávač videí

Je to trochu s křížkém po funuse, ale přeci…pár poznámek k přehrávači videí.

  1. Když pustím video, tak zmizí název a popisek. Ok, ale po zastavení už se neobjeví. To není ideální chování.
    Takhle vlastně uživatel nikde nevidí ani název videa, na které kouká a mě osobně mě to to při procházení bloků už párkrát zmátlo. Dalo by se to udělat tak, aby se to po pausnutí znovu objevilo?

  2. Chybí tlačítko “předchozí video”. To je zjevně záměr, ale nejsem si jist, jestli by přece jen nepřišlo občas vhod.
    Zvláště ve světle toho, že teď vlastně uživatel přímo nevidí, kde se v daném bloku nachází. Mě třeba vadí, když nevidím kontext daného videa.

ad 1) To také není ideální, protože mnoho lidí pauzuje, aby si pořádně prohlédli obraz. Ti nebudou spokojení, když jim ho částečně zakryješ. Asi by šlo při pauznutí zobrazit název, ale jinak. (Jako na YT, kde se při pauznutí název zobrazí v levém horní části obrazu.)

ad 2) To vše byla designová volba. Místo tlačítka “předchozí video” můžeš použít zpět v prohlížeči.

Při návrhu webu jsme museli udělat mnoho rozhodnutí, které se až časem ukáží jako správná či špatná. Oba body mezi ně patří. To co je správně musíme zjistit až ze zpětné vazby uživatelů. Správně v tomto kontextu je to co vyhovuje většině. Dane, bereme tvůj názor k srdci a jen to potvrzuje, že nějaké uživatelské šetření musí proběhnout. Nad tím to bude chtít větší diskuzi.

1 Like

Jasný.
Ad 1) Máš pravdu, mé řešení není dobré. Ještě nad tím popřemýšlím. Tak jak je to teď mi to přijde cool, ale nevím zda zcela praktické…
btw: na 22 palcovém monitoru se pohodlě vleze všechno! :smiley:

Ad 2) Ne vždy. Pokud třeba po shlédnutí první půl minuty zjistím, že potřebuji předchozí video (které jsem předtím neotevřel).

Každopádně máš pravdu v tom, že tohle tady asi na fóru nevyřešíme. Debatovat o tom ale můžem. :smile:

Souhlasím, tlačítko zpět je něco úplně jiného. Mělo to být řešeno souvisejícími videi, ale ta zatím na webu nejsou.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.