Překlad termínu "mechanical advantage"


(Daniel Hollas) #1

Help, I need somebody!

Fyzici, nevíte náhodou, zda v češtině existuje pojem “mechanical advantage”? Viz

Možná @Marek_Lisy nebo @David_Kozak by mohli vědět?


(David Kozák) #2

S českým termínem jsem se nikdy nesetkal.
Doslovný překlad by se nedal použít?