První soutěž s Khanovou školou (od 27.4. do 10.5. 2013)

Ceny:
výherce získá - bílé tričko Khanovy školy, černé tričko a USB klíčenku.

Popis:
Soutěž probíhá v období od 27. dubna (UTC+2 00:00) do 10. května 2013 (UTC+2 23:59).

Do slosování o ceny se překladatel zařadí překladem videí v celkové délce přesahující 10 minut.

Informaci o překladu videa musí překladatel zadat do předpřipraveného formuláře, který nám usnadní slosovat výherce.

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.