Špatný odkaz na schéma Geometrie

@Mikulas @Petra

Píše: Chyba aplikace

 Tohle je asi naprogramované špatně. Můžete to zkusit znovu, nebo se vrátit.

Vůbec nemám ponětí, jak to vyřešit.
Můžete mi s tím někdo programátorsky pomoct?
@danekhollas @Mikulas

Ahoj, to je nějaký špatný odkaz, ale geometrie normálně funguje https://khanovaskola.cz/schema/48-geometrie včetně všech videí a bloků a přechodů mezi tim :slight_smile:

1 Like

Moc, moc díky - ten link jsem okopírovala po kliku na geometrie z homepage. Ale teď už mě to směruje správně. A objevily se i bloky!

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.