Špatný odkaz na schéma Geometrie


(Markéta Matějíčková) #1

@Mikulas @Petra

Píše: Chyba aplikace

 Tohle je asi naprogramované špatně. Můžete to zkusit znovu, nebo se vrátit.

(Petra Jirůtková) #2

Vůbec nemám ponětí, jak to vyřešit.
Můžete mi s tím někdo programátorsky pomoct?
@danekhollas @Mikulas


(Mikuláš Dítě) #3

Ahoj, to je nějaký špatný odkaz, ale geometrie normálně funguje https://khanovaskola.cz/schema/48-geometrie včetně všech videí a bloků a přechodů mezi tim :slight_smile:


(Markéta Matějíčková) #4

Moc, moc díky - ten link jsem okopírovala po kliku na geometrie z homepage. Ale teď už mě to směruje správně. A objevily se i bloky!


(system) #5

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.