Špatný výpočet ve videu

Ve videu https://khanovaskola.cz/video/7/23/112-elektricky-naboj-a-coulombuv-zakon (které již není součástí oficiální Khan Academy, jinak bych hlásil tam) je chyba ve výpočtu. Čas kolem 12:30. Sekne se tam o jednu desetinou čárku, zapomene vynásobit deseti.

2 Likes

Díky moc za upozornění, upravím titulky.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.