Správci předmětů


(Daniel Hollas) #1

Správce předmětů má kromě běžné práce korektora také na starost následující věci:

  • Koordinace práce ostatních korektorů dané sekce. Pokud se jedná o nového korektora, je nutné zkontrolovat jeho první práce a upozornit na případné nedostatky.
  • Přidávání nových videí a potvrzování nových revizí v aplikaci Report.
  • Správa bloků a schémat.
  • Správa sekce Recommended videos na Reportu https://report.khanovaskola.cz/stars/.

Doporučená videa k překladu

Doporučená videa k překladu (Recommended videos) slouží k tomu, aby se kategorie plnily postupně podle správného pořadí a videa na sebe navazovala. Jako správce kategorie bys měl mít přehled, jaké videa chybí, popřípadě jaké video je další v řadě. Tato videa doporučíš k překladu přes https://report.khanovaskola.cz/stars/ (musíš být přihlášen). Do vyhledávače je třeba zkopírovat YouTube ID daného videa.
Předtím, než doporučíš dané video k překladu, zkontroluj, zda má na Amaře kompletní anglické titulky!