Spustili jsme Khan Academy v češtině! (Tisková zpráva)

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/spustili-jsme-khan-academy-v-cestine-tiskova-zprava/

Praha, 5. června 2018 – Nezisková organizace Khanova škola spouští výukovou platformu KHAN ACADEMY poprvé zcela v češtině. Kromě výukových videí je nyní k dispozici spousta interaktivních cvičení a lekce programování. Nová platforma přináší personalizovaný přístup k učení a množství nástrojů, které mohou využít nejen žáci, ale také rodiče a zejména učitelé. Ti mohou vytvářet…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.