Titulky pod videem nerolují dolů

V současné době titulky pod videem nerolují dolů spolu s videem
(i když podbarvení zjevně funguje).

:+1: už by to mělo aspoň trochu fungovat.

1 Like

This topic was automatically closed after 3 days. New replies are no longer allowed.

1 Like