Třetí soutěž s Khanovou školou (od 29.5. do 9.6. 2013)


(Otakar Jícha) #1

Každý překladatel si zaslouží odměnu za své překlady. Všechny Vás ale odměnit nemůžeme, tak alespoň jednomu z Vás poděkujeme pomocí této soutěže.

Cena: Výherce získá voucher na nákup Microsoft Xbox her a doplňků v hodnotě 800 herních bodů.

Popis: Soutěž probíhá v období od 29. května (UTC+2 00:00) do 9. června 2013 (UTC+2 23:59).
Do slosování o ceny se překladatel zařadí překladem videí v celkové délce přesahující 10 minut.

Informaci o překladu videa musí překladatel zadat do předpřipraveného formuláře, který nám usnadní slosovat výherce.


(system) #2

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.