Trochu opáčka neuškodí!

Původně publikováno na: https://blog.khanovaskola.cz/trochu-opacka-neuskodi/

Nové kurzy matematiky pro pomoc studentům s přípravou na další třídu. Uběhla větší část prázdnin a víme, že se někteří po improvizované distanční výuce od března a letní pauze necítí připraveni na další ročník. Jsme odhodlaní žákům, učitelům i rodičům se vzděláváním pomáhat a tak jsme připravili matematické kurzy pro úspěšný start v novém školním…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.