U některých videí se nezobrazují titulky

Pokračující diskuze z Nahlášené chyby:

Pokračující diskuze z Nahlášené chyby:

@Mikulas Vypadá to, že je to opakující se problém. Zkoušel jsem videa “znovu uložit” a zkusit tak, zda si to tím systém neopraví, ale nic. Mimochodem u toho druhého videa mi nazačátku titulky probliknou a pak zmizí.

Jop, posledních pár dní jsem všechno přesunoval na nový server a něco z toho se ještě doplňuje do cache. Do půl hodiny by to už mělo fungovat úplně všude.

1 Like

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.