Vize Khan Academy


(Markéta Matějíčková) #1

Khan Academy se dnes dá nejlépe popsat jako jako nástroj nebo zdroj.
Pokud právě teď navštívíte www.khanacademy.org, nebo náš český překladatelský projekt khanovaskola.cz, naleznete videa, interaktivní cvičení
a také “dashboard” - přehled a řídící nástroj pro učitele.
Web je tu pro učitele, aby pomohl jejich studentům,
nebo rodiče, kteří se rozhodnou své děti učit nezávisle.
Khan Academy můžou využívat dospělí, kteří si chtějí zopakovat látku, která je pro ně aktuální.

Není to konečný stav, kterého Khan Academy může dosáhnout.
Nebo dokonce jak by se měli studenti vzdělávat.
Myslíme se že tohle je pouze “první verze”–
(a právě teď velmi jednoduchá a primitivní verze)
– nástroje, který umožní opravdovou interaktivní vizi vzdělávání.
Důležité je, že využití Khan Academy není “buď a nebo”.
Virtuální versus fyzické vzdělávání –
E-shop s e-knihami oproti kamennému knihkupectví.

Naše představa je virtulální A SOUČASNĚ fyzické,
Nebo ještě lépe: “Jak Khan Academy využít pro zlepšení klasické výuky, abychom ve školních třídách získali ty nejlepší možné znalosti a zkušenosti?”

Do naší vize komplexního vzdělávání patří:

Dokonalé „zvládnutí“ probírané látky
A úvozovky jsou zde proto, že “zvládnutí” může znamenat pro každého z nás něco jiného.
Pro nás je to myšlenka, že studenti by měli rozumět do hloubky základním
myšlenkám před tím, než jsou popostrčení dále dopředu k další navazující látce.

A když se zamyslíte nad tradičním pokrokem v matematice i mimo ni, tradičně děti začínají s aritmetikou a pokračují algebrou. A pokračují geometrií, trigonometrií a a vším ostatním. A studium končí matematickou analýzou. My věříme, že příliš mnoho studentů neovládne dokonale základy matematiky. To vede k četným problémům v algebře a ještě horší je to pak s matematickou analýzou.
Věříme, že pokud studenti mají čas vybudovat si pevné základy v aritmetice
včetně exponentů a podobně, tak budou mít větší šanci pochopit algebru.
A pokud do hloubky porozumí algebře, pak jim mnohem lépe půjde matematická analýza.
V současnosti jsou studenti často „tlačeni“ skrze látku a oni z ní pochopí jen 80% nebo 90%, potom jim nezbývá než „tím nějak probruslit“. Dosáhnou jen povrchních znalostí. Učí se a počítají jen „podle vzoru“ a tak prochází algebrou i matematickou analýzou. Nejen, že jim ubližuje, když ve studiu pokračují, protože na těchto znalostech by měli stavět, také jim to téměř znemožňuje využití takto naučeného v běžném životě. Myslíme si, že je mnohem hodnotnější pochopit algebru do hloubky a mít schopnost vnímat svět z pohledu algebry, než projít „nějak“ algebrou a trochu se orientovat v matematické analýze, ale bez schopnosti ji využít nebo jí opravdu porozumět.

Látku spíše dokonale pochopíme, když bereme ohled na individuální tempo učení.
Pokud chceme, aby studenti opravdu látku zvládli, měli bychom jim dát čas a prostor. Když většina třídy látku zvládla a je připravena jít dál, není to důvod jít dál pro posledního žáka, který látku ještě nepochopil.
Další důležitá věc u učení vlastním tempem je, že umožňuje studentovi “mít kontrolu nad svým studiem”. Student je pak odpovědný za vlastní pokrok. A to je ohromně důležitá věc, pravděpodobně to nejdůležitější, co škola může děti naučit!

Nejdůležitější je naučit se, jak se učit. Jak převzít odpovědost sám za sebe, stát se svým vlastním vůdcem a nastavit si své cíle. A tohoto lze dosáhnout pouze v prostředí, kde je možnost učit se vlastním tempem. Kde můžete oslovit mentora, někoho z ostatních, komu můžete říct: “podívej, tohle se chci naučit a rád bych se to učil takto. Tohle pro to udělám a mým cílem je abych to dokonale zvládl. Můj cíl není jen tím projít.”

Dále pevně věříme -a možná vás to překvapí - pevně věříme konceptu, kde studenti učí studenty - nebo bychom tomu možná mohli říkat vzájemná vrstevnická výuka. Ta má očividné výhody. Kolem sebe máte ostatní studenty, kteří se již dostali dál a mohou vás doučit. A myslíme si, že je to minimálně stejně prospěšné pro studenta, který doučuje jako pro doučovaného studenta.
Je dobré vyřešit spoustu příkladů a projít si předměty tradiční cestou, ale jak vědí učitelé, pro opravdové zvládnutí něčeho to musíte učit…
Opravdu musíte být schopní látku destilovat a vysvětlit abyste pomohli ostatním. A navíc tím budujete další měkké dovednosti “soft skills”, které jsou neméně důležité, odpovědnost, empatie, umění naslouchat, umění vést, aniž by se vedení cítili zastrašeně nebo nejistě.

A nakonec, pro nás čtvrtý hlavní princip je idea, že studenti – a to je velmi základní, fyzická zkušenost – že když jsou studenti pohromadě, měli by na sebe působit navzájem, vnímat se.
A máme na mysli komunikaci mezi studenty ne počítačovou interakci. Mluvíme o fyzickém vzájemném působení, o komunikaci. Měli by hovořit s ostatními lidmi. Společně diskutovat, společně se smát, společně se respektovat. A mělo by to být založeno na dotazech a zkoumání.

To je klíčové pro všechno, v co věříme.
Je to důvod, proč aktivně zkoušíme a experimentujeme na letních táborech, které jsou vystavěny na této zkušenosti. Protože věříme, že aby si studenti opravdu tyto věci osvojili musí se s tím poprat. Potřebují to hmatatelně prožít.

Chceme, aby lidé Khan Academy využívali, tak jak potřebují. Může být součást formální výuky, může být doplňkem. Může to být opakování. Naším cílem je optimalizace a stále hledáme, jak Khan Academy vylepšit, abychom vyzdvihli tyto hodnoty a vytvořili skutečně celostní vzdělávací zkušenost.


(system) #2

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.