Vyhledávání na Kš v titulcích - drobný problém

Když dám na KŠ vyhledat hemoglobin, tak mi to u jednoho videa vyplivne absurdně dlouhý úryvek z titulků.
Koukal jsem se zběžně na ty titulky v daném videu, a zdají se být v pořádku.

@Mikulas

Vím o tom. Ty titulky jsou špatně, nemají tečku na konci věty. Řešení je to opravit tam.

1 Like

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.