Zalamování řádků

Zdá se, že přehrávač na KŠ nezalamuje titulkové řádky tak, jak jsou na Amaře.
Například 4. titulek u tohoto videa:


(čas 0.08)
je zalomen až za slovem lidé, ale v Amaře je zalomen za čárkou.

@Mikulas

Jo tohle jsem kdysi řešil s @Ota. Musel jsem to udělat tak, že se zalomení z amary ignoruje, protože ne všechna videa to mají rozdělené.

Ale nedávno jsem vymyslel jak to lze vyřešit. Tak když užs napsal tak jsem to udělal :slight_smile: Mělo by to už být v pořádku. Pokud to na amaře rozdělené není (nebo špatně a ten řádek je moc dlouhý) tak se to zarovná tak jak si určí aplikace, jinak se respektuje to od překladatele.

2 Likes

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.