Zobrazování písmena „ć“

@Mikulas: Jméno chorvatského vědce Mohorovičiće se nezobrazuje úplně správně (video je ve Fyzice/Astronomii/Geologické historii Země), je možné to nějak snadno spravit, nebo se mám pokusit vynechat ho z názvu videa?

Teoreticky bych ten font mohl upravit ručně, ale je to hodně složité; jeslti můžeš, prosim nepoužívej to v názvu.

1 Like

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.