2. překladatelský maraton na MFF UK

Jedním z vrcholů naší práce na Khanově škole byl první překladatelský maraton na FIT ČVUT. Úspěch nás ovšem motivoval k další práci: v rámci několika týdnů se nám povedlo dotáhnout do konce redesign našeho webu, získat nové překladatele, sympatizanty i sponzory, spustili jsme první kolo překladatelské soutěže a zapracovali na spoustě dalších drobností. Mnohé sice nejsou na první pohled vidět, ale usnadňují překladatelům i nám práci. A hlavně jsme naplánovali další překladatelský maraton, tentokrát ve spolupráci s MFF UK.

Podařilo se nám získat místo v nejspíše nejneobvyklejší počítačové učebně v Česku, která se nachází v prostorách bývalé rotundy v budově MFF UK na Malostranském náměstí.

I díky zkušenostem z předchozího maratonu nám příprava na místě zabrala méně času, který jsme využili k seznámení s účastníky. Často šlo ovšem spíš o přivítání se starými známými - spoustu účastníků prvního maratonu za námi dorazilo i tentokrát. I díky tomu bylo vysvětlování úskalí překladu kratší a objevilo se méně problémů. Poté, co se všichni usadili za obrazovky počítačů, se opět dostavil onen úžasný pocit, že to, co děláme, má opravdu smysl, když je nám tolik lidí ochotných pomoci.

Oběd nás zastihl v pilné práci, ale vyrušení od překládání jsme využili k debatě s dobrovolníky. I když komunikace po internetu má mnohé výhody, setkání tvář v tvář s možností okamžité zpětné vazby a přátelských rad je vážně k nezaplacení. Například již víme, jak zajistit rychlý a pohodlný výběr z ještě nepřeložených videí, co byla nejčastější a důležitá připomínka účastníků.

I po obědě jsme se vrhli do práce, tentokrát již o něco uvolněněji. Více se debatovalo, probírali jsme plány na další směřování Khanovy školy, vzpomínali a sbírali nápady a podněty od ostatních. A (nejen) organizátoři si našli chvilku zaskákat si před Kinectem od Microsoftu.

A jaké jsou výsledky? 50 dobrovolníkům se povedlo přeložit 82 videí a další prošla jazykovou a odbornou korekturou. V tomto týdnu budou nové překlady na Khanovu školu postupně přidány. Všem překladatelům a podporovatelům moc děkujeme!

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.