O překladatelských maratonech

Je velkou výhodou, že překládat s námi může každý, kdykoli, od svého počítače.
Abychom se měli možnost potkat tváří v tvář, pořádáme 4 krát ročně překladatelské maratony.
Pročtěte si reportáže níže, a přijďte si zapřekládat s námi! :smiley:

Reportáže z proběhlých překladatelských maratonů

a další … s nadšením

a na fotografie ze všech maratonů včetně VŠCHT nebo FI MU se podívejte zde.

Překladatelské maratony na Srazy.info

2 Likes

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.