Překladatelský maraton na PřF UP v Olomouci

V sobotu 2. listopadu se poprvé konal překladatelský maraton mimo Prahu. Khanova škola zavítala na přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, mou alma mater, kde již čtvrtým rokem studuji biochemii. Rozhodla jsem se sdílet své dojmy z první listopadové soboty z organizátorky, tak nebudu zdržovat a pustím se do toho.

Náš den začal již po čtvrté ranní, kdy jsme vyrazili autem z Prahy se všemi věcmi – občerstvením, tablety, plackami pro účastníky a dalším možným i nemožným nákladem, který měl zajistit hladký průběh maratonu.

V Olomouci nás přivítalo lehce pošmourné počasí, ale nebylo času nazbyt, protože jsme museli před příchodem účastníků stihnout připravit prostory, polepit vstupní dveře plakátky s šipkami, aby nás všichni ve třetím patře nalezli, a hlavně nachystat občerstvení, protože bez dodávek energie a kofeinu se špatně překládá. =)

Většina našich příznivců pochází z Prahy, proto jsem měla velké obavy, aby někdo vůbec na maraton dorazil. Přesto díky propagaci na sociálních sítích, vylepených letácích na univerzitě a zmínkách v novinách či v rozhlase dorazilo v sobotu 55 lidí na samotný maraton a 10 dalších zájemců se zúčastnilo workshopu na tvorbu výukových videí ve stylu Khan Academy. Tato čísla nám vyrazila dech a dokonce mě kolegové podezírali z podplacení účastníků.

Počáteční technické problémy, kdy nám nefungovaly webové stránky Khanovy školy, a chybějící počítače byly jediným, a ve skutečnosti opravdu minimálním, problémem jinak podle mého názoru velice povedeného překladatelského maratonu. Za celý den jsme přeložili 46 videí, o přestávkách i v restauraci na obědě probíhaly intenzivní diskuze mezi účastníky, kdy někteří z nich se vůbec poprvé potkali právě toho dne. K následné afterparty trvající do pozdních nočních hodin ve Svatováclavském pivovaru se přidalo 20 účastníků. S mnohými lidmi, které jsem tento den potkala, jsem stále v kontaktu a uvažuji i o opakování akce během letního semestru. Mohla bych dále ze svého pohledu popisovat, co a jak se vydařilo či nevydařilo, ale raději na závěr přidám pár komentářů, které nám účastníci zanechali. Všimněte si frekvence smajlíků.

„Myslím, že by to mohlo být častěji :slight_smile: Ať je Khanova škola více vidět! :)“

„Uspořádat překladatelský maraton byl parádní nápad, jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila :slight_smile: Žádné připomínky nemám, bylo to perfektní :slight_smile: Pokud se v Olomouci bude konat maraton znovu, určitě ráda přijdu :)“

„Moc se mi maraton líbil, pokud se bude konat další a termín se mi bude hodit, určitě dorazím. Je to skvělá věc, tento projekt jsem neznala, ale teď se ráda opět zapojím. Překlad, co jsem nestihla, ráda dokončím i doma. :)“

„Za sobotní maraton musím moc pochválit jídlo! :smiley: Vážně. Organizačně bylo vše také zvládnuté, pro příště bych jen ocenila, aby úvodní “školení”, tedy jak pracovat v prostředí překladů, bylo pomalejší a delší, protože jako úplný laik jsem se v systému ztrácela, přišlo mi to zbytečně složité… Ale jinak vše na jedničku, jak už jsem řekla. :)“

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.