Podruhé v Olomouci

V sobotu 8. listopadu se uskutečnil již druhý ročník Překladatelského maratonu Khanovy školy v Olomouci. Opět jsme se stali hosty Přírodovědecké fakulty. Letos se dostavilo 58 dobrovolníků, kteří strávili celý den překládáním výukových videí Khan Academy do češtiny.

V devět hodin byl oficiálně maraton zahájen přivítáním všech účastníků a vysvětlením, jak používat překladatelské rozhraní Amara. Zde se jednoduše přepisuje text z angličtiny do češtiny a časují se titulky. Po celý den bylo k dispozici občerstvení a v poledne jsme šli na společný oběd, a poté účastníci také dostali certifikát za účast. Tyto tři věci jsou jedinou odměnou dobrovolníkům, kteří stráví celou sobotu titulkováním. Oficiálně byl maraton ukončen ve 4 hodiny odpoledne a s mnohými účastníky jsme se přesunuli do vinárny, kde jsme již neformálně diskutovali o celém dnu, alternativním vzdělávání a dalších tématech do pozdních nočních hodin.

Za celý den jsme přeložili téměř 70 videí, průměrně přeložil každý účastník 7 minut. Někteří totiž dorazili pouze na pár hodin. Videa v současnosti ještě procházejí korekturou, po které budou publikovány na našich stránkách. Pokud máte zájem se podívat na více fotek z maratonu a pocítit, jaká byla celková atmosféra, mrkněte sem.

Během prosince bude zveřejněn nový design, kde budou všechna videa, do dnešní doby zhruba 2400, uspořádány interaktivněji především pro jednotlivé uživatele nebo učitele a jejich žáky.

Na maraton dorazili někteří účastníci z minulého ročníku, avšak ti přivedli své známé a často se přidali i lidé, kteří o Khanově škole dříve neslyšeli - i díky tomu se nám daří rozšiřovat podporu sebevzdělávání či použití našich videí ve výuce do povědomí širší veřejnosti. Již podle ohlasů, které nám účastníci zanechali, se těšíme na třetí ročník. :slight_smile:

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.