Hejného metoda pro druhý stupeň

Pokud jste nečetli:
http://zpravy.idnes.cz/hejneho-metoda-prijimaci-zkousky-dq7-/domaci.aspx?c=A170630_110555_domaci_zt

Článek je neuvěřitelně špatný, ale mile překvapuje svou úrovní diskuze pod ním. Zajímalo by mě, co si o tom myslí sám pan Hejný. Doufám, že něco takového neautorizoval…

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.