Hejného metoda pro druhý stupeň


(Markéta Matějíčková) #1

Pokud jste nečetli:

Článek je neuvěřitelně špatný, ale mile překvapuje svou úrovní diskuze pod ním. Zajímalo by mě, co si o tom myslí sám pan Hejný. Doufám, že něco takového neautorizoval…


(system) #2

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.