KA annual report za rok 2016


(Daniel Hollas) #1

O tomhle odkazu jsem nevěděl:

http://khanacademyannualreport.org/

Může se hodit pro tvorbu prezentací atp.


(Daniel Hollas) #2

This topic was automatically closed 4 days after the last reply. New replies are no longer allowed.