KA annual report za rok 2016

O tomhle odkazu jsem nevěděl:

http://khanacademyannualreport.org/

Může se hodit pro tvorbu prezentací atp.

1 Like

This topic was automatically closed 4 days after the last reply. New replies are no longer allowed.